Dolf vom Schloß Selmnitz

Pedigree

Dolf vom Schloß Selmnitz

Male German Shepherd Feb 1, 1936
'34 SA V

German Shepherd

Aug 1, 1932

SCHH/ZPR/MH1

V

German Shepherd

Feb 6, 1930

SCHH3

V

German Shepherd

Jul 28, 1928

ZPR
1929 SGR

German Shepherd
 
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

Nov 20, 1924

V

German Shepherd
 
V, UK.CH.
 
 

German Shepherd
 

German Shepherd

Jan 9, 1929

ZPr

1929 SGR

German Shepherd

Mar 12, 1926

SCHH3, ZPR
 
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-
V

German Shepherd
 

German Shepherd

Jul 11, 1925


German Shepherd
SGR (HOLL)

German Shepherd
1921 SGR

German Shepherd

May 2, 1930


German Shepherd

ZPR


German Shepherd

Aug 28, 1919

PH
V

German Shepherd
1909 SGR
 

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 8, 1920

 
German Shepherd
SGR (A/B/F) GVCH(US)
 

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

Sep 2, 1924

V

German Shepherd
 
V, UK.CH.
 
 

German Shepherd
 

German Shepherd

Oct 22, 1923


German Shepherd
SGRN

German Shepherd
V, UK.CH.