Dixi von der Karl-May Hohle

Pedigree

Dixi von der Karl-May Hohle

V2

German Shepherd

1999-11-21

SCHH3

V2 VA2(USA)

German Shepherd

1996-10-18

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

1990-01-28

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA7
V5
V SG25

German Shepherd

1992-05-24

SCHH1
SG18

German Shepherd
2X VA1
VA8
V

German Shepherd
V3
V4
V22

German Shepherd

1996-12-30

SCHH2

V

German Shepherd

1994-11-03

SchH3
VA1

German Shepherd
VA1
V3
V

German Shepherd
V7
V12
V

German Shepherd

1993-07-12

SchH1
VA5

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1999-11-17

SCHH1

VA8

German Shepherd

1993-07-01

SCHH3

VA1

German Shepherd

1990-03-15

SCHH3, FH, BHP1
VA1

German Shepherd
VA6
V
V3

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd

1986-08-01

SCHH1
V

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1992-04-05

SchH1

VA1

German Shepherd

1989-12-19

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
VA(ARG)
V
V

German Shepherd

1987-06-24

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V