Dendi vom Haus Schalk

Pedigree

V Dendi vom Haus Schalk

SchH2
Female German Shepherd 1993-10-20
V

German Shepherd

1991-06-10

SchH3

VA5

German Shepherd

1988-11-11

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

1986-03-13

SchH3
2X VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V11
SG1

German Shepherd

1986-01-18

SCHH2
V

German Shepherd
2X VA1
VA8
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1988-02-03

SchH3

V7

German Shepherd

1985-11-02

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1983-10-02

SchH3
VA1

German Shepherd
VA5
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1991-02-02

SchH1

V

German Shepherd

1988-10-30

SCHH3

VA7

German Shepherd

1983-06-08

SchH3
V

German Shepherd
VA16
V
V

German Shepherd
V
V22
V20

German Shepherd

1984-03-03

SCHH3, IPO3
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1988-10-27

SchH1

V10

German Shepherd

1982-11-11

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1985-05-01

SchH1
2X VA1

German Shepherd
V12
V

German Shepherd
VA1
V