Delfy vom Schleenhof

Pedigree

Delfy vom Schleenhof

Female German Shepherd May 2, 1920

German Shepherd

Nov 4, 1915


German Shepherd

Apr 24, 1913

V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd

Jan 22, 1910

PH
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
 
SGRN 1906
 

German Shepherd
LPRS 1906

German Shepherd

Nov 28, 1908


German Shepherd

German Shepherd
 

German Shepherd

Jun 10, 1911


German Shepherd

Jul 20, 1906


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Aug 21, 1910


German Shepherd
 

German Shepherd

German Shepherd

Apr 24, 1914


German Shepherd

Jan 18, 1907

 
1906/07 SGR

German Shepherd

Nov 1, 1903

SCHH3
 
V

German Shepherd
1900/01 SGR
 
 

German Shepherd
V
 
 
SGRN 1906

German Shepherd

Jan 19, 1904

 
V

German Shepherd
 
1900/01 SGR
 

German Shepherd

German Shepherd

Apr 13, 1912


German Shepherd

Dec 25, 1908

PH

German Shepherd
 
1906/07 SGR
 
SGRN 1906
 

German Shepherd
1906/07 SGR
 

German Shepherd

May 25, 1910


German Shepherd

German Shepherd
VA