Dany Vom Gräfental

Pedigree
Report Type:

V Dany Vom Gräfental

SCHH2 Female German Shepherd
V (LGZS)

German Shepherd

SCHH3

V

German Shepherd

Mar 3, 1996

SCHH3

V

German Shepherd

Oct 22, 1990

SCHH2
V

German Shepherd
 
SG
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Apr 13, 1985

SCHH1
V

German Shepherd
SG
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jan 10, 1996

UCI INT CH SCHH3 LBZ

V

German Shepherd

May 29, 1991

SCHH3 ( SG-LGA )
SG

German Shepherd
SG
 
SG
SG

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

Nov 16, 1990

SCHH3
V

German Shepherd
V1 DDR-SIEGER 81+82
V
SG

German Shepherd
SG
 
G

German Shepherd

SCHH1

V

German Shepherd

Apr 2, 1991

SchH3/IP3

V

German Shepherd

Apr 14, 1983

SCHH3/PSH1
 
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Sep 13, 1988

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Oct 10, 1987

SCHH3 FH

V

German Shepherd

Apr 11, 1981

SCHH3/FH/PSH2
V

German Shepherd
V
V T:5547/32
V

German Shepherd
V

German Shepherd

May 4, 1985

SCHH2
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
SG