Daila Zitavska Dolina

Pedigree
Report Type:

Daila Zitavska Dolina

ZVV1 Female German Shepherd

German Shepherd

IPO3, SVV2

VD 5KV1/P

German Shepherd

Nov 22, 1992

ZM, ZV 3, IPO 3, SCHH 3, ZPS 1, FH1, ZV 2, WUSV 1997 7° PLATZ

SG 5V1/P

German Shepherd

Oct 17, 1987

ZM, IPO3, ZVV2, 2XUM CR IPO
SG 4CKV5

German Shepherd
VA
V
SG 5CI5

German Shepherd
SG
SG
SG 5V1/N

German Shepherd

Jun 30, 1990

ZVV1, SP-PS
VELMI DOBRY

German Shepherd
5JU6/54
SG

German Shepherd
 
SG
VELMI DOBRY (CZECH)

German Shepherd

ZVV2, OP 1

VELMI DOBRY (CZECH)

German Shepherd

7XUMS, ZM, IPO3, SCHH3, ZVV 2, FH 2

German Shepherd
V 4DQX6
SG
SG

German Shepherd
VD
VD
VELMI DOBRY (CZECH)

German Shepherd

ZM, IPO 3, ZVV 2

German Shepherd
V
 

German Shepherd
G

German Shepherd

SVV1


German Shepherd

IPO1, SVV1

VD

German Shepherd

Mar 16, 1992

SCHH3, IPO3, ZVV3
SG

German Shepherd
SG

German Shepherd
 
2 TRIDA VELMI DOBRY

German Shepherd

Nov 10, 1993

SCH1, ZV1
VÝBORNY

German Shepherd
V
VD

German Shepherd
V
 
VD
V

German Shepherd

Apr 30, 1995

SVV1

V

German Shepherd

Aug 6, 1991

3 X's WUSV, SchH3, IPO3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Nov 25, 1990

SVV1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA7