Dago vom Castellberg

Pedigree

V Dago vom Castellberg

SchH3 Male German Shepherd Dec 21, 1976
V

German Shepherd

Mar 16, 1972

SchH3

V1

German Shepherd

Sep 19, 1968

SchH3

V

German Shepherd

Oct 3, 1965

SCHH2
V

German Shepherd
 
V3
SG
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd

May 20, 1962

SCHH3
VA2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
VA6
V

German Shepherd

Nov 13, 1969

SchH2

2X VA1

German Shepherd

Apr 9, 1966

SCHH3
VA5

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd

Oct 14, 1967

SchH1
V US.CH.

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd

May 15, 1972

SchH1

V

German Shepherd

Jun 4, 1966

SchH2

VA9

German Shepherd

Sep 24, 1961

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA4
VA4

German Shepherd

Nov 29, 1963

SchH1

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Jul 3, 1969

SCHH1

VA2

German Shepherd

Oct 11, 1966

SCHH3 FH INTBCH
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Mar 22, 1965

SCHH1

German Shepherd
2X VA1

German Shepherd
V