Costa vom Grum Majestat

Pedigree

Costa vom Grum Majestat

Female German Shepherd 2003-08-28
V-3

German Shepherd

1999-12-31

V1

German Shepherd

1996-10-06

SchH3

V6 VA2(A)

German Shepherd

1994-06-01

SCHH3, FH1
VA1

German Shepherd
VA5
V
VA5(I) V14

German Shepherd
2X VA1
V
V2 VA2(A)

German Shepherd

1993-08-04

SCHH3
V

German Shepherd
VA1
V22
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1995-05-02

SCHH3

VA1 (DK)

German Shepherd

1991-05-14

SCHH3/BHP3
V13

German Shepherd
V3
V
V3 (DK)

German Shepherd
V12
V7
V

German Shepherd

1990-09-28

SchH1
V

German Shepherd
V2
V
SG8

German Shepherd
V11
V36
SG

German Shepherd

2000-10-10

BH

SG6

German Shepherd

1996-09-28

SCHH3

VA1

German Shepherd

1987-08-04

SCHH3, FH
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1992-12-23

SCHH1
VA4(A) V11

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA1 (FRANCE - SPAIN)
SG
V

German Shepherd

1995-11-26

SCHH3

V24

German Shepherd

1993-03-01

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA1
VA1(ESP)
V34

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1993-09-30

SCHH2
V (BSZS)

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA4
V34