Cora vom Helgenweg

Pedigree

V Cora vom Helgenweg

SchH3
Female German Shepherd 1977-09-27
V

German Shepherd

1976-07-03

SchH2

V18

German Shepherd

1971-11-21

SchH3

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1966-11-08

SchH1
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1971-08-13

SchH1

VA7

German Shepherd

1966-10-08

SCHH2
V2

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1968-06-15

SchH1
VA2

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1975-02-01

SchH1

V

German Shepherd

1972-04-30

SchH3

VA2

German Shepherd

1966-10-11

SCHH3 FH INTBCH
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1970-06-22

SchH3/FH
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2

German Shepherd

1972-02-20

SchH1

VA2

German Shepherd

1969-05-15

SchH3
V

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH1
VA4

German Shepherd
V16
V
V

German Shepherd
VA1
VA5