Cora vom Buddenhof

Pedigree

Cora vom Buddenhof

Female German Shepherd Mar 21, 1992
V

German Shepherd

May 7, 1987

SchH3

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
 
VA2
V
V

German Shepherd
 
VA10
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

Aug 30, 1984

SchH2

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
V

German Shepherd

Dec 24, 1977

SchH3
V1

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
V
V
 

German Shepherd

Apr 28, 1988

V

German Shepherd

SCHH3, IP3, FH

VA7

German Shepherd

Feb 20, 1983

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
VA5
V
VA1

German Shepherd
VA13
V
V

German Shepherd

Oct 5, 1979

SchH1
V

German Shepherd
VA5
 
V
 
V22

German Shepherd
VA1
V23
V

German Shepherd

May 6, 1985

SchH3/IP3

V

German Shepherd

Aug 3, 1982

SchH3
VA16

German Shepherd
VA7
SG
V6

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

SCHH3
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd