Cora Rakoskereszti

Pedigree

Cora Rakoskereszti

V

German Shepherd

1975-05-13

SVV2

V

German Shepherd

1972-03-02

SchH2

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
VA7

German Shepherd

1968-09-19

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
VA

German Shepherd

1970-12-27

SchH2

V

German Shepherd

1966-09-07

SchH2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
2X VA1
V

German Shepherd

1967-11-20

SCHH1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V4
VA4

German Shepherd

V

German Shepherd

1974-07-05

SCHH3

V

German Shepherd

1971-02-09

SchH3/FH/PSH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
G
V

German Shepherd

1971-12-02

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
Add Dam