Cira Chmelovy Kvitek

Pedigree
Report Type:

Cira Chmelovy Kvitek

SCHHB, SCHH1 Female German Shepherd
SG

German Shepherd

Oct 28, 1984

WUSV, ZVV3, SCHH3, IPO3,

SG

German Shepherd

Jun 28, 1979

UM CR, ZM, ZVV3, ZPO, IPO3

SG

German Shepherd

IP3, IPO3, ZPO, ZPS, ZVV3
V

German Shepherd
 
V
VD
G

German Shepherd
SG

German Shepherd

SVV3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V1
SG

German Shepherd

ZM, ZVV1

V

German Shepherd

Jun 15, 1978

ZVV2 , 5JX5
V

German Shepherd
VÝB.
VD
VD

German Shepherd
V
VD

German Shepherd

Apr 12, 1976

SCHH3
V

German Shepherd
V
VD

German Shepherd
V
VT, OV
 
(CZE)

German Shepherd

ZM, ZVV1

VYBORNY (CZECH)

German Shepherd

ZVV2 FH2


German Shepherd

V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Sep 28, 1973

SCH1
V

German Shepherd
V1
 
V

German Shepherd
V1
 
V
VD

German Shepherd

ZVV1, ZM

VD

German Shepherd

ZVV1
V

German Shepherd
 
V
VD
D

German Shepherd
V
VD
VD

German Shepherd

ZM
V

German Shepherd
V
VT, OV
 

German Shepherd
V