Cilly vom Mittelfränkischen Land

Pedigree

V Cilly vom Mittelfränkischen Land

SchH1
Female German Shepherd 1978-12-11
V2 CH (UK)

German Shepherd

1975-04-26

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1972-08-18

SCHH3, FH

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1970-08-11

SchH1
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1972-06-01

SchH1

V

German Shepherd

1970-01-05

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1969-04-26

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1975-05-17

SchH1

V

German Shepherd

1972-03-02

SchH2

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
VA7

German Shepherd

1968-09-19

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1972-11-15

SchH1

VA1

German Shepherd

1968-05-03

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V9
V
V

German Shepherd

1966-09-15

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V