Cilly vom Haus Babilon

Pedigree

V Cilly vom Haus Babilon

SchH2 Female German Shepherd Nov 5, 1986
V12

German Shepherd

Jun 8, 1983

SCHH3

V

German Shepherd

Feb 28, 1980

SchH3

VA16

German Shepherd

Oct 12, 1976

SchH3
VA7

German Shepherd
V1
 
V
SG

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd

Sep 12, 1974

SchH2
V27

German Shepherd
 
V1
 
V
SG2

German Shepherd
SGR (HOLL) V
V
V

German Shepherd

Oct 5, 1979

SchH1

V

German Shepherd

Mar 17, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
VA10
V
V22

German Shepherd

Mar 17, 1976

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
2X VA1
V
V23

German Shepherd
V27
 
V
V

German Shepherd

Feb 4, 1980

SchH3

VA3

German Shepherd

Apr 20, 1974

SCHH3, FH

VA4

German Shepherd

Sep 3, 1970

SchH3

German Shepherd
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Sep 28, 1969

SchH1
VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Feb 16, 1976

SchH2

VA3

German Shepherd

Apr 7, 1971

SCHH3/FH
VA

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

SchH1
VA2

German Shepherd
V1
V
 

German Shepherd
V