Christel vom Mündelweg

Pedigree

Christel vom Mündelweg

SCHH3

German Shepherd

1947-03-01

SCHH3


German Shepherd

1942-11-21

SCHH2

VA

German Shepherd

1937-03-19

SchH3/MH1
VA

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd
'34 SA

German Shepherd

HGH

German Shepherd
CH., ROM (US)

German Shepherd

German Shepherd

1943-09-06

SCHH1


German Shepherd

1939-04-25

SchH3
VA7

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
SGR (HOLL) '34 SA

German Shepherd

1941-08-05

SCHH2

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

SCHH1

V

German Shepherd

1945-01-24

SCHH3


German Shepherd

1941-06-26

SCHH2/MH1

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd
SGR (HOLL) '34 SA

German Shepherd

1939-10-16

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1944-06-13


German Shepherd

1939-10-06

SchH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1940-11-12

SCHH2

German Shepherd

German Shepherd