Chita vom Stahlhammer

Pedigree

Chita vom Stahlhammer

SchH1
2X VA1

German Shepherd

1956-11-20

SCHH3

V, CAN.GV.

German Shepherd

1954-04-06

SCHH3

V

German Shepherd

1949-08-16

SchH3
VA2

German Shepherd
V
VA3

German Shepherd
V
VA2

German Shepherd

1950-02-07

SCHH2

German Shepherd
V
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1954-12-31

SchH1

V

German Shepherd

1952-06-30

SchH3
VA2

German Shepherd
V

German Shepherd
VA1
VA1

German Shepherd

1952-01-15

SchH3
V

German Shepherd

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

SchH3/FH


German Shepherd

1950-02-12

SchH3/FH


German Shepherd

1947-03-13

SchH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1948-03-17

Schh2

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1953-12-16

SchH1


German Shepherd

1948-03-02

SchH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1946-11-13


German Shepherd
VA
V

German Shepherd
VA7
V