Carola vom Körnerplatz

Pedigree

Carola vom Körnerplatz

Female German Shepherd 1913-12-28
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1911-09-16

PH

1910 SGR

German Shepherd

1909-05-22

PH

1908 SGR

German Shepherd

1906-08-09

Kkl 1
V

German Shepherd

German Shepherd
1902/03 SGRN

German Shepherd

1907-11-11

PH
1906/07 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1909-04-12

V

German Shepherd

1907-03-16

HGH
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1908-05-20


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1910-09-28


German Shepherd

1908-06-12

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd


German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

1907-06-04


German Shepherd

1905-05-01


German Shepherd
1903 SGR

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam