Carmen vom Paschenberg

Pedigree

Carmen vom Paschenberg

SCHH1 Female German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 9, 1963

SCHH2

V

German Shepherd

Apr 19, 1959

SchH3/FH

V

German Shepherd

Mar 12, 1952

SCHH2
 
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1

German Shepherd

Jan 10, 1954

SCHH1

German Shepherd
VA1
VA1
 

German Shepherd
V1
 
SG-

German Shepherd

Feb 26, 1958

SCHH1


German Shepherd

Jul 20, 1954

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd
V1
 

German Shepherd

Nov 21, 1954

SCHH1
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V1
 
VA

German Shepherd

Apr 26, 1960

V12

German Shepherd

Jul 30, 1954

SCHH3(V1-BSP), FH

V

German Shepherd

Apr 17, 1952

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jul 20, 1952

SchH1/ZH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Feb 23, 1957

SchH3

V

German Shepherd

Sep 16, 1954

SchH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

Nov 17, 1954

SchH1
V

German Shepherd
V
VA1
 
V

German Shepherd
V
VA8