Burga vom Vedeggiotal

Pedigree

Burga vom Vedeggiotal

Female German Shepherd 1941-08-21

German Shepherd

1937-07-04


German Shepherd

1931-02-12


German Shepherd

1931-09-22

V

German Shepherd
V

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd

1932-10-09

SPH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1935-05-10

SCHH1


German Shepherd

1929-10-22


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1933-07-08


German Shepherd
SIEGER

German Shepherd
Add Dam

German Shepherd

1937-03-13


German Shepherd

1932-12-12

SCHH


German Shepherd

1930-10-25

PH
SIEGER

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd
3X SIEGERIN

German Shepherd

1930-08-03

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1932-05-06


German Shepherd


German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1930-12-23


German Shepherd
Add Dam

German Shepherd
V