Burga vom Kickelhähnchen

Pedigree

Burga vom Kickelhähnchen

SCHH3

German Shepherd

1933-03-11

PH


German Shepherd

1930-01-24

PH


German Shepherd

1923-11-14

ZPR/HGH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

ZPR

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1926-02-26

SchH


German Shepherd

1923-06-28

SCHH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1924-02-14


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1934-11-03

PH

'34 SA

German Shepherd

1929-12-17

PH/MH

VA

German Shepherd

1926-09-30

SCHH2
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1927-11-02

INT CH

German Shepherd
US.CH.

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

1926-04-09


German Shepherd

1923-07-04

SCHH
SGR (HOLL)

German Shepherd
V 1

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

1923-10-18


German Shepherd
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V