Burga vom Einetal

Pedigree

Burga vom Einetal

SCHH1
Female German Shepherd 1942-03-25
V

German Shepherd

1934-03-25

SCHH3/MH2/SUCHH/SH

V

German Shepherd

1931-12-26

ZPr

V

German Shepherd

1927-08-13

SCHH3
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1922-03-12


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1926-03-05

SchH/MH


German Shepherd

1923-10-28

SchH

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
US.CH

German Shepherd

1925-06-25


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

SCHH3


German Shepherd

1933-03-11

PH


German Shepherd

1930-01-24

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1926-02-26

SchH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1934-11-03

PH

'34 SA

German Shepherd

1929-12-17

PH/MH
VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
INT CH

German Shepherd

1926-04-09


German Shepherd
SGR (HOLL)

German Shepherd