Brixy vom Tannenblut

Pedigree

Brixy vom Tannenblut

Female German Shepherd Nov 26, 1992
V

German Shepherd

Oct 18, 1985

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

May 9, 1978

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

Apr 20, 1983

SchH2

V 21 HZS

German Shepherd

SCHH3/BREVETTO2
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
 
VA4
V7
V

German Shepherd
V 2 HZS
V
V

German Shepherd

Apr 17, 1975

SchH3/VH1
VA1

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd
VA2
 
V

German Shepherd

Nov 6, 1985

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
 
VA10
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
V

German Shepherd

Oct 27, 1980

SCHH2

V

German Shepherd

Jan 9, 1978

SCHH3
VA12

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
 
V1
 
V
 

German Shepherd

Oct 17, 1974

SCHH1
VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA2