Britta vom Neckarstolz

Pedigree

Britta vom Neckarstolz

SCHH3
Female German Shepherd 1951-08-10
V

German Shepherd

1942-02-21

SchH3/FH

V

German Shepherd

1937-11-24

SchH3

V,CH. (US)

German Shepherd

1932-02-12

SCHH 3, ZPR
SIEGER

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1936-01-31

ZPr

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1938-08-27

SchH1

V

German Shepherd

1933-08-14

SCHH
SIEGER

German Shepherd
VA
V
'34 SA

German Shepherd
1939 GVX CH (US)

German Shepherd

1935-03-22

SCHH
VA

German Shepherd

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd

1949-04-07

V

German Shepherd

1946-08-28

SchH3


German Shepherd

1943-01-11

SCHH3

German Shepherd
VA7

German Shepherd
V

German Shepherd

1943-02-24

SCHH1

German Shepherd
VA

German Shepherd
VA, SGR (HOL)

German Shepherd

1946-09-26

SCHH2


German Shepherd

1943-05-13

SCHH2
VA

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

German Shepherd

1941-11-24

SCHH1

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd
SG