Britta vom Kirchenholz

Pedigree

SG Britta vom Kirchenholz

SchH1 Female German Shepherd Aug 9, 1982
V

German Shepherd

May 2, 1977

SCHH3 (V-BSP), FH

V-INT CH

German Shepherd

Sep 12, 1973

SCHH3/FH/IP3

V

German Shepherd

Aug 8, 1969

SchH3
V

German Shepherd
 
V
V
SG

German Shepherd
VA
V
SG

German Shepherd

Oct 21, 1970

SchH1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

Jun 20, 1973

SchH3/FH/INT

V

German Shepherd

Feb 26, 1969

SchH2
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Sep 29, 1967

SchH3/FH
V

German Shepherd
 
V
V
VA5

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

May 15, 1974

SchH3/FH


German Shepherd

Jan 12, 1968

SchH2

V

German Shepherd

Mar 2, 1965

SchH3/FH
 
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
 
V4

German Shepherd

Jun 27, 1965

SchH1
V

German Shepherd

German Shepherd
V
 
 

German Shepherd

May 26, 1970

SchH1

VA

German Shepherd

Sep 8, 1965

SchH3/FH
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
V
 
 

German Shepherd

SchH1
VA1

German Shepherd
V4
SG
V

German Shepherd
 
V4