Bonnie vom Hühnegrab

Pedigree

V Bonnie vom Hühnegrab

SCHH1
Female German Shepherd 1984-12-01
2X VA1

German Shepherd

1981-11-28

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3

VA5

German Shepherd

1974-04-30

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1970-01-18

SchH1
VA10

German Shepherd
V5 UK.CH.
V
V

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2

V

German Shepherd

1976-05-28

SchH3
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V1
V
VA5

German Shepherd

1977-03-17

SchH3/FH
V 13

German Shepherd
SEL CH (US) V
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1982-03-11

SchH1

V

German Shepherd

1977-09-15

SchH3/FH

V1

German Shepherd

1974-05-28

SchH3
V2

German Shepherd
V1
SG1
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1974-09-02

SchH1
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V3 CH(US)
V
V

German Shepherd

1979-04-28

SchH1

VA13

German Shepherd

1975-10-19

SchH3
V

German Shepherd
V15
V
V

German Shepherd
V1
V
V10

German Shepherd

1973-05-05

SCHH3, FH
V21

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA
V