Bodo vom Gebhardsstein

Pedigree

Bodo vom Gebhardsstein

SchH1
Male German Shepherd 1950-10-02

German Shepherd

1948-12-03

SchH1


German Shepherd

SchH3


German Shepherd

1935-05-05

DPH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1939-08-04

SchH2

German Shepherd

German Shepherd
'34 SA

German Shepherd

Schh1


German Shepherd

1939-06-07

SchH3
VA7

German Shepherd
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1941-06-20

SchH2
VA

German Shepherd
VA

German Shepherd
V

German Shepherd


German Shepherd

SchH3


German Shepherd

1943-08-09

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1941-07-06


German Shepherd

German Shepherd
'34 SA V

German Shepherd

1946-09-30

SchH2

VA3

German Shepherd

1941-03-28

SCHH3

German Shepherd
'34 SA V
'34 SA

German Shepherd

German Shepherd

1944-03-07

Schh1

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
VA