Blanka von Reichberg

Pedigree

V Blanka von Reichberg

SCHH2
V

German Shepherd

1986-04-13

SCHH3

VA4 VA2(I)

German Shepherd

1982-12-29

SCHH3

VA1

German Shepherd

1978-09-16

SchH3
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V27
V3
V

German Shepherd

1977-03-07

SchH1
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V

German Shepherd

1980-09-28

V 2

German Shepherd

1976-03-17

SchH3
VA1

German Shepherd
2X VA1
V
V23

German Shepherd
V27
V
V

German Shepherd

SCHH1
V16

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1988-04-08

SCHH3

V

German Shepherd

1984-08-31

SchH3

V,CAC,CACIB

German Shepherd

1981-08-22

SCHH3/FH/IP3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V2 CH (UK)
V
SG

German Shepherd

1981-04-07

SchH2
SG

German Shepherd
V-INT CH

German Shepherd

German Shepherd

1984-04-27

SchH3

G

German Shepherd

1975-05-30

SchH3
V

German Shepherd
V
V
G

German Shepherd
V

German Shepherd

1979-11-21

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
G