Blanka vom Piastendamm

Pedigree

Blanka vom Piastendamm

SCHH1
Female German Shepherd 1961-11-26
V

German Shepherd

1958-02-06

SchH3/FH

V

German Shepherd

1954-01-17

SchH3

V

German Shepherd

1949-04-12

SchH3
V

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd

German Shepherd

1948-11-04

SchH1
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd
VA1
VA1
V

German Shepherd

1953-07-13

SchH1

2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)

German Shepherd
Black & Tan

1949-10-31

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1948-03-07

SchH2
V

German Shepherd
VA

German Shepherd
V

German Shepherd

1959-05-24

SchH1

2X VA1

German Shepherd

1956-11-20

SCHH3

V, CAN.GV.

German Shepherd

1954-04-06

SCHH3
V

German Shepherd
VA2
VA3
VA2

German Shepherd
V

German Shepherd

1954-12-31

SchH1
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1954-06-28

SchH1

V

German Shepherd

1949-04-12

SchH3
V

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd

German Shepherd

1948-12-03

SCHH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V