Blanka vom Imbuschplatz

Pedigree

Blanka vom Imbuschplatz

SchH3
Female German Shepherd 1955-12-16
V

German Shepherd

1952-07-02

Schh3/FH

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3

VA2

German Shepherd

1944-04-23

SCHH3,FH
V

German Shepherd
SGR (CZECH) V
V
V

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd

1944-11-02

SchH3/FH
VA

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1950-01-21

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

1946-06-02

SCHH3, DPH, FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

1947-06-12

SchH1
V

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1953-04-03

SCHH1

V2

German Shepherd

1948-12-13

SCHH3

V

German Shepherd

1942-02-21

SchH3/FH
V

German Shepherd
V,CH. (US)
V
V

German Shepherd
V
1939 GVX CH (US)
V

German Shepherd

1947-01-10

SchH1
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1949-03-01

SchH2


German Shepherd

1944-11-07

SCHH3
VA3

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1947-03-07

VA5

German Shepherd
SGR, CH. (US)

German Shepherd
'41 VA