Blanka vom Friedlichenheim

Pedigree

Blanka vom Friedlichenheim

SchH1
Female German Shepherd 1977-02-23
V

German Shepherd

1974-06-17

SchH3

VA6 VA1(I)

German Shepherd, White Shepherd

1971-03-15

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

1968-05-03

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V9
V
V

German Shepherd

1969-03-07

SchH1
V

German Shepherd
VA1
VA7

German Shepherd
V
V
VA1

German Shepherd

1971-05-20

SchH1

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1967-05-17

SchH1

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd
V4
V

German Shepherd

1968-10-06

SchH1

V

German Shepherd

1965-01-21

SCHH3 (V-BSP) FH

VA1

German Shepherd

1962-03-16

SCHH3, FH
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19

German Shepherd

SchH3
SG

German Shepherd
V12
SG

German Shepherd
V
V
G

German Shepherd

SchH1

V

German Shepherd

1952-07-02

Schh3/FH
VA1

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V2
V