Blanka vom Domänenhof

Pedigree

Blanka vom Domänenhof

SCHH3
Female German Shepherd 1952-08-29
V

German Shepherd

1949-10-15

SCHH3 FH


German Shepherd

1946-11-20


German Shepherd

1942-05-13

SCHH1

German Shepherd
V

German Shepherd
SGR (CZECH) V

German Shepherd

1941-09-05


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1946-08-28

G

German Shepherd

1943-11-10

SchH1

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1942-11-06


German Shepherd
VA1
'34 SA

German Shepherd

German Shepherd

1949-05-21

SCHH1


German Shepherd

1944-10-13

SCHH1


German Shepherd

1940-08-03

SchH3
VA

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd
'34 SA V
'34 SA

German Shepherd

1942-02-11

HGH

German Shepherd
'34 HVA

German Shepherd

German Shepherd

1946-09-19


German Shepherd

1940-07-29

SchH2 MH.2

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
'34 SA V