Blanka vom Badner Land

Pedigree

Blanka vom Badner Land

Female German Shepherd Mar 8, 1992

German Shepherd

Mar 3, 1987

VA10

German Shepherd

Oct 4, 1981

SCHH3

VA1

German Shepherd

Sep 16, 1978

SchH3
V

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd
V27
 
V3
V

German Shepherd

Oct 5, 1979

SchH1
V

German Shepherd
VA5
 
V
 
V22

German Shepherd
VA1
V23
V

German Shepherd

Jan 8, 1982

SchH1

V1

German Shepherd

May 28, 1974

SchH3
 
V2

German Shepherd
V1
 
SG1
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

Aug 4, 1978

SchH2/IP1
VA5

German Shepherd
 
VA2
 
V
V21

German Shepherd
V27
 
V

German Shepherd

Feb 1, 1988

SchH2

VA1 MEXICO

German Shepherd

Nov 23, 1983

SchH3 FH

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
VA8

German Shepherd

Aug 17, 1976

SchH2
V 45

German Shepherd
VA2
 
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Sep 26, 1983

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
 
VA2
 
V
V

German Shepherd
 
VA10
V

German Shepherd

SCHH1
V1

German Shepherd
 
V2
V

German Shepherd
V7