Bessy vom Steirischen Hof

Pedigree
Report Type:

Bessy vom Steirischen Hof

Female German Shepherd Feb 9, 1992

German Shepherd

Apr 19, 1986

SchH3/IP3


German Shepherd

Aug 15, 1980

SchH3/IP3

G

German Shepherd

Jul 14, 1972

SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
G

German Shepherd

Feb 24, 1977

SchH3/IP3/FH
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

Jul 21, 1979

SchH3

SG

German Shepherd

Jun 10, 1974

SchH3/FH

German Shepherd

German Shepherd
V
G

German Shepherd

Jun 1, 1976

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Apr 28, 1987

V

German Shepherd

Jan 20, 1981

SchH3/FH

VA5

German Shepherd

Apr 30, 1974

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

May 13, 1978

SchH3/FH
V

German Shepherd
V 56
V

German Shepherd
V 3
SG

German Shepherd

May 7, 1983

SchH3/FH/IP3

SG

German Shepherd

May 20, 1977

SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3
V

German Shepherd
V17
V

German Shepherd
V
G

German Shepherd

Jun 7, 1978

SchH2
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V