Beny Betyny Cs

Pedigree
Report Type:

VELMI DOBRY Beny Betyny Cs

ZV 1 Female German Shepherd

German Shepherd

5JU6/54

German Shepherd

Nov 28, 1982

ZM ZVV1 FH2 SCHH3

V

German Shepherd

Dec 11, 1979

SCHH2
V

German Shepherd
DDR SGR 77-78; V
SG
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Jul 19, 1978

SCHH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

May 22, 1983

SP-PS

SG

German Shepherd

Jan 30, 1982

T:5JU5, SG

German Shepherd

German Shepherd
 

German Shepherd

Apr 14, 1978


German Shepherd
 
V

German Shepherd
VELMI DOBRY

German Shepherd

ZM, ZVV1


German Shepherd

Add Sire Name    
 
   
 
Add Dam Name    
 
   
 

German Shepherd

Add Sire Name    
 
   
 
Add Dam Name