Benno vom Weserwinkel

Pedigree
Report Type:

Benno vom Weserwinkel

SCHH2 Male German Shepherd Jul 15, 1947

German Shepherd

Feb 17, 1945

SCHH1


German Shepherd

May 20, 1941

SCHH1

VA

German Shepherd

May 4, 1938

SchH3/MH1 FH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

May 12, 1937

SCHH1
VA2 1937 INT CH

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA
 

German Shepherd

Mar 26, 1942

SCHH3


German Shepherd

Jan 22, 1936

SchH3/MH2
'34 SA

German Shepherd
 

German Shepherd

German Shepherd

Apr 3, 1938

SCHH2

German Shepherd
'34 CZEK SGRN SA

German Shepherd

German Shepherd

Jul 29, 1944

SCHH1


German Shepherd

SCHH3

SG

German Shepherd

Sep 4, 1936

SCHH3

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd
VA
 

German Shepherd

Feb 18, 1936

'34 SA V

German Shepherd
V
'34 SA

German Shepherd
VA
 

German Shepherd

Dec 24, 1940

SCHH1

'41 VA3

German Shepherd

Aug 14, 1938

SCHH3
VA7

German Shepherd
VA
 

German Shepherd

German Shepherd

Jul 7, 1936

'34 SA

German Shepherd
 

German Shepherd
V