Batida aus Agrigento

Pedigree

Batida aus Agrigento

Female German Shepherd Nov 29, 1998
VA (USA)

German Shepherd

Aug 31, 1996

SCHH 3, FH

VA2(N) V18 (BSZS)

German Shepherd

Mar 5, 1993

SchH3

V13

German Shepherd

Dec 16, 1990

SCHH3
VA1

German Shepherd
 
VA6
V
V

German Shepherd
V16
V4
V

German Shepherd

Feb 17, 1990

SchH3/FH
VA4

German Shepherd
 
VA7
V
V

German Shepherd
V 60
V
V

German Shepherd

Aug 27, 1992

SchH1

V

German Shepherd

Jul 5, 1989

SchH3
VA4

German Shepherd
 
VA7
V
V40

German Shepherd
VA9 (I)
V6
V

German Shepherd

Mar 21, 1990

SchH1
V

German Shepherd
VA4 VA1(I)
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Apr 2, 1996

SchH1

VA10

German Shepherd

Jan 1, 1994

SCHH3, FH

V

German Shepherd

Apr 8, 1991

SchH3
VA1

German Shepherd
 
VA6
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

Mar 12, 1991

SchH1
VA3

German Shepherd
VA7
V
VA5

German Shepherd
VA8
V
VA2

German Shepherd

Apr 2, 1987

SCHH3

V3

German Shepherd

Nov 24, 1984

SCHH3 FH
VA2

German Shepherd
V16
V
V

German Shepherd
V
V
V13

German Shepherd

Apr 2, 1981

SCHH3, FH
VA6

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
VA1
V