Basko vom Schloß Tirol

Pedigree
Report Type:

Basko vom Schloß Tirol

Male German Shepherd Nov 15, 1991
SG

German Shepherd

Jul 1, 1987

SCHH3, IP3, FH3

V

German Shepherd

May 14, 1982

SchH3

V1 ( HZS ' 81 V49 )

German Shepherd

Jan 12, 1979

SCHH3
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd

Aug 19, 1977

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
G

German Shepherd

Sep 25, 1981

SCHH3

SG

German Shepherd

Feb 24, 1978

SchH3
SG

German Shepherd
G

German Shepherd
SG
G

German Shepherd

Apr 3, 1978

SchH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Dec 6, 1989

SCHH2

V

German Shepherd

Apr 5, 1984

SCHH3 (SG-LGA*2), FH

V

German Shepherd

Oct 27, 1980

SCHH3 (BSP) FH IP3
SG

German Shepherd
V 56
SG
G

German Shepherd
G
SG
SG

German Shepherd

Dec 17, 1980

SchH3/FH/IP3
V-INT CH

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

SCHH 3, FH

V

German Shepherd

Mar 19, 1978

SCHH3(V-BSP), IPO3, FH
V

German Shepherd
V1
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Apr 5, 1979

SchH3
VA16

German Shepherd
VA7
SG

German Shepherd
V