Bart z Maskovce CS

Pedigree
Report Type:

VD Bart z Maskovce CS

ZM,ZVV3,UM,UP Male German Shepherd Aug 13, 1979
V

German Shepherd

Dec 2, 1975

ZVV2

V

German Shepherd

Dec 19, 1971

SchH3

V

German Shepherd

Aug 4, 1969

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
 
V
 
V
 
V

German Shepherd
V-
 
SG
V

German Shepherd

Jun 14, 1968

DDR SGRN 1970, SCHH2
VA3

German Shepherd
 
V
 
V
 
V

German Shepherd
V
 
SG
V

German Shepherd

Aug 5, 1973

V

German Shepherd

Dec 30, 1968

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3
V

German Shepherd
 
V
SG
G

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

Apr 18, 1971

SCH2
V1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
 
SG
SG

German Shepherd

ZVV2;ZM

V

German Shepherd

V

German Shepherd

ZV3,OP1,SP2

German Shepherd
VELMI DOBRY

German Shepherd
VD

German Shepherd

ZV3,OP1,SP2
SG

German Shepherd
V
G

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

ZVV3

V

German Shepherd

Jun 23, 1968

SCH2
V

German Shepherd
V
 
V
 
VA8

German Shepherd
V
V
VT, OV

German Shepherd

Jul 23, 1967

ZVV1, 5JX7
V

German Shepherd
V-
 
V
CACIB

German Shepherd
CH