Balou-Aramis of White Mountain Austria

Pedigree
Report Type:

JSG Balou-Aramis of White Mountain Austria

SCHH3 Male White Shepherd

White Shepherd

Jul 30, 1984


White Shepherd

Nov 21, 1981

OVC


White Shepherd

Apr 16, 1980


White Shepherd
Add Dam Name

White Shepherd
OVC
 

White Shepherd
White


White Shepherd
 
 

White Shepherd
 
 

White Shepherd


White Shepherd


White Shepherd
 
 

White Shepherd
White
 
WGS CH

White Shepherd


White Shepherd
OVC
 

White Shepherd

White Shepherd


White Shepherd

Mar 9, 1985

BSG

White Shepherd

Apr 4, 1983


White Shepherd
 
WGSDCII CH

White Shepherd
   

White Shepherd

Jul 5, 1982

BSG

White Shepherd
 
BSG

White Shepherd
 

White Shepherd

May 4, 1985

BSG

White Shepherd

 
White Shepherd

White Shepherd
BSG

White Shepherd

Apr 4, 1983


White Shepherd
 
WGSDCII CH

White Shepherd