Baldo vom Kirchnerhof

Pedigree

Baldo vom Kirchnerhof

SCHH3
Male German Shepherd 1958-05-01

German Shepherd

SCHH2

SG3

German Shepherd

1945-03-26

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1939-09-16

SchH3/FH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1942-01-17

SchH1
V

German Shepherd
SGR (CZECH) V
V
V

German Shepherd
V
V
Add Dam
G

German Shepherd

1952-02-12

SCHH3

V

German Shepherd

1948-04-26

SCHH3

V

German Shepherd

1941-08-29

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
V-

German Shepherd
VA7

German Shepherd

1942-08-26

SCHH1

German Shepherd
VA
'42 VA1

German Shepherd
VA2 1937 INT CH

German Shepherd


German Shepherd


German Shepherd
'42 VA4

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd
'38 VA1

German Shepherd