Ayla Vom Moorweg

Pedigree

SG Ayla Vom Moorweg

V

German Shepherd

1999-03-17

SCHH3

1998WUSV CHAMPION SG

German Shepherd

2XWUSV, 2XBSP, SCHH3, IP3, FH

V

German Shepherd

1988-11-06

SCHH3 (V-BSP) IP3 (SG-FCI-WM)
V

German Shepherd
G
SG
V

German Shepherd
SG
V
V

German Shepherd

1990-03-15

SCHH3 ZW-98
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V1
V
SG

German Shepherd

1993-01-15

SCHH3


German Shepherd

1982-01-24

SchH3/FH/IP3

German Shepherd

German Shepherd
G
V

German Shepherd

1985-02-27

SchH3/IP3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V-INT CH
G

German Shepherd

1999-06-04

SCHH3, IPO3,FH

SG

German Shepherd

1990-02-19

SchH3

V

German Shepherd
Sable

1984-04-17

SchH3 (V-BSP), FH
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1986-07-22

SchH1
V

German Shepherd
VA11
V

German Shepherd
G
G
G

German Shepherd

VH2, IP2

SG

German Shepherd

1988-01-18

SCHH3 (SG-LGA) FH
SG

German Shepherd
SG
G

German Shepherd
V

German Shepherd

1991-02-07

VH3,IP2

German Shepherd
SG
V

German Shepherd
SG