Axel Vom Bleichfleck

Pedigree

V Axel Vom Bleichfleck

SCHH3,IPO3
Male German Shepherd 1971-04-26
V-

German Shepherd

1967-04-04

DDR-SIEGER 1969 SCHH 2

V

German Shepherd

1959-04-19

SchH3/FH

V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1

German Shepherd

1954-01-10

SCHH1

German Shepherd
VA1
VA1

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1964-06-20

SCHH1

V

German Shepherd

1960-06-14

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1961-12-04

SchH1
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
VA
SG

German Shepherd

1969-02-07

SchH1

V

German Shepherd

1959-04-19

FH3, SCHH3

V

German Shepherd

1959-04-19

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG-

German Shepherd

1958-02-26

SCHH1

German Shepherd

German Shepherd
V
V

German Shepherd


German Shepherd

SCHH3

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

German Shepherd

1962-07-20

SCHH1

German Shepherd
V

German Shepherd
V