Astrid von der Königsgarde

Pedigree

V Astrid von der Königsgarde

SchH2
Female German Shepherd 1985-06-16
V7

German Shepherd

1983-02-20

SCHH3, IPO3, FH

V1

German Shepherd

1974-05-28

SchH3

V2

German Shepherd

1971-12-24

SchH3
V1

German Shepherd
V
V20
SG1

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1970-08-03

SchH1
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V6
V
V1

German Shepherd

1980-06-16

SchH1

V1( 2X VA1 SPAIN)

German Shepherd

1976-08-22

SchH3
V

German Shepherd
V 56
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1974-10-24

SchH1
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1983-05-19

SchH2

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

1978-05-09

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1981-03-14

SchH2

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1973-12-01

SchH2
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V27
V3