Asti vom Wolfhagen

Pedigree

V(SOUTH AFRICA) Asti vom Wolfhagen

Female German Shepherd 1997-06-30
V(SOUTH AFRICA)

German Shepherd

1995-05-15

AD

VA (SOUTH AFRICA)

German Shepherd

1988-06-25

V4

German Shepherd

1984-03-15

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V12
V
SG1

German Shepherd
V16
V

German Shepherd

1985-02-26

V

German Shepherd
VA1
VA8

German Shepherd
VA3

German Shepherd

1991-10-03

V1

German Shepherd

1989-01-14

SCHH3/FH/IP3
V3

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA3 (I)
V
V

German Shepherd

1989-07-18

SchH1
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
VA5

German Shepherd
V
V
VA (SOUTH AFRICA)

German Shepherd

1991-06-12

VA7

German Shepherd

1983-06-08

SchH3

V

German Shepherd

1980-02-28

SchH3
VA16

German Shepherd
VA7
SG
V

German Shepherd
V27
SG2
V

German Shepherd

1979-10-05

SchH1
V

German Shepherd
VA5
V
V22

German Shepherd
VA1
V23
V

German Shepherd

1987-07-07

SchH1

V4

German Shepherd

1984-03-15

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V12
V
SG1

German Shepherd
V16
V

German Shepherd

1984-01-19

SchH2
V22

German Shepherd
V1( 2X VA1 SPAIN)
V
V

German Shepherd
V