Asta zum Franky Boy

Pedigree

Asta zum Franky Boy

SchH1
Female German Shepherd 1966-01-30
SGR (BEL) V

German Shepherd

1963-08-06

SCHH3, FH, AD

V

German Shepherd

1956-03-20

SCHH3, FH

SG US.CH.

German Shepherd

1953-11-07

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
SG

German Shepherd

1954-07-05

SchH2
V

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd
Black & Tan
VA2
VA2
V

German Shepherd

1959-02-03

SchH3

V12

German Shepherd

1954-07-30

SCHH3(V1-BSP), FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V19

German Shepherd

1954-12-25

SCHH2
V2

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1963-06-06

SCHH3


German Shepherd

1959-11-28

SCHH3

V

German Shepherd

1955-12-06

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V2
V
SG11

German Shepherd
VA1

German Shepherd

1956-03-26

SCHH1
V2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1957-06-13

SCHH1


German Shepherd

1953-11-17

SchH3/FH
VA

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1955-05-16

SchH2
VA

German Shepherd
VA

German Shepherd
VA1
V