Asta vom Kahley

Pedigree

Asta vom Kahley

SchH3 Female German Shepherd
V

German Shepherd

May 27, 1960

SchH3

V

German Shepherd

Mar 20, 1956

SCHH3, FH

SG US.CH.

German Shepherd

Nov 7, 1953

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
SG

German Shepherd

Jul 5, 1954

SchH2
V

German Shepherd
V
V
 
VA3

German Shepherd
VA2
 
VA2
 

German Shepherd

Dec 3, 1955

SchH1

VA

German Shepherd

Jun 16, 1951

SchH3/FH
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd

Nov 10, 1952

SCHH1
VA1

German Shepherd
 
VA2
 
VA2
 
VA6

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jul 15, 1962

SchH1

VA3

German Shepherd

Jun 28, 1953

SCHH3, FH

V2

German Shepherd

Dec 13, 1948

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
 
VA2
 
V

German Shepherd

Jun 4, 1950

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
'42 VA8
SG

German Shepherd

Mar 12, 1957

SchH2

VA1

German Shepherd

May 1, 1954

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Jan 14, 1953

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
V