Asta vom Borntal

Pedigree

Asta vom Borntal

SCHH1/PSH1
Female German Shepherd 1970-09-12
V

German Shepherd

1968-06-19

SchH3

V

German Shepherd

1964-07-19

SCHH3

V

German Shepherd

1958-05-13

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA1
VA8

German Shepherd

1960-10-14

SCHH 2
SG

German Shepherd
VA1
SG

German Shepherd
SG

German Shepherd

1965-12-17

SCHH1

V

German Shepherd

1959-04-19

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

SCHH1
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1968-11-17

SCHH1

V

German Shepherd

1965-02-19

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1962-04-08

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1962-03-24

SCHH2
V-

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1963-08-20

SCHH1

V

German Shepherd

1960-03-13

SCHH 2
SG

German Shepherd
VA1

German Shepherd

German Shepherd

1959-09-08

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG