Arko vom Letelner Grund

Pedigree
Report Type:

V Arko vom Letelner Grund

SchH3/FH/IP3 Male German Shepherd Jun 7, 1982
V

German Shepherd

Feb 26, 1980

SchH3/FH

V

German Shepherd

Oct 18, 1977

SchH3/FH

V

German Shepherd

Nov 9, 1974

SchH2
V2

German Shepherd
V1
 
SG1
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Feb 22, 1975

SchH2
VA7

German Shepherd
V10
V
V

German Shepherd
SGR (HOLL) V
V
V

German Shepherd

Jan 9, 1978

SchH3

V2 CH (UK)

German Shepherd

Apr 26, 1975

SCHH3, FH
V

German Shepherd
V1
 
V
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Nov 15, 1974

SchH1
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V1
 
V

German Shepherd

Nov 3, 1979

SchH1

V

German Shepherd

Dec 27, 1976

SchH3/FH

V 19

German Shepherd

Oct 28, 1974

SchH3
V27

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd
 
VA2
 
V
VA4

German Shepherd

Jul 25, 1974

SchH2
V

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA2
 
V

German Shepherd

Jan 3, 1977

SchH1


German Shepherd

Feb 2, 1973

SchH3
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd

May 7, 1973

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
VA5

German Shepherd
V
V