Arko vom Inselhof

Pedigree

V Arko vom Inselhof

SchH3/PSH1
Male German Shepherd 1969-02-20
V

German Shepherd

1965-02-19

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1962-04-08

SCHH2 FH

V

German Shepherd

1959-06-18

SCHH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1959-09-08

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1962-03-24

SCHH2

V-

German Shepherd

1959-09-08

DDR SIEGER 62/63 SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1958-04-13

SCHH3, FH3
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd
VA

German Shepherd

1965-09-25

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1959-04-19

SchH3/FH

V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1

German Shepherd

1954-01-10

SCHH1

German Shepherd
VA1
VA1

German Shepherd
V1
SG

German Shepherd

1964-09-20

SCHH1

V

German Shepherd

1962-04-08

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1962-02-27

V

German Shepherd
V

German Shepherd
V