Arko vom Inselhof

Pedigree
Report Type:

V Arko vom Inselhof

SchH3/PSH1 Male German Shepherd Feb 20, 1969
V

German Shepherd

Feb 19, 1965

SCHH3 FH

V

German Shepherd

Apr 8, 1962

SCHH2 FH

 
V

German Shepherd

Jun 18, 1959

SCHH3
V

German Shepherd
 
V
 

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd

Sep 8, 1959

SCHH2
V

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
 
V
SG
V

German Shepherd

Mar 24, 1962

SCHH2

V-

German Shepherd

Sep 8, 1959

DDR SIEGER 62/63 SCHH3
V

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
 
V
SG
SG

German Shepherd

Apr 13, 1958

SCHH3, FH3
V

German Shepherd
 
VA1
 

German Shepherd
VA

German Shepherd

Sep 25, 1965

SCHH3 FH

V

German Shepherd

Apr 19, 1959

SchH3/FH

V

German Shepherd

Mar 12, 1952

SCHH2
 
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1

German Shepherd

Jan 10, 1954

SCHH1
 
German Shepherd
VA1
 
VA1

German Shepherd
V1
SG

German Shepherd

Sep 20, 1964

SCHH1

V

German Shepherd

Apr 8, 1962

SCHH2 FH
 
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd
V
 
V
 
SG

German Shepherd

Feb 27, 1962

V

German Shepherd
V
 
 

German Shepherd
V