Arik von der Glocke

Pedigree

V(SOUTH AFRICA) Arik von der Glocke

AD
Male German Shepherd 1995-05-15
VA (SOUTH AFRICA)

German Shepherd

1988-06-25

V4

German Shepherd

1984-03-15

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
SG1

German Shepherd

1981-09-19

SCHH2
V16

German Shepherd
VA12
V
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1985-02-26

V

German Shepherd

1981-02-16

SchH3
VA1

German Shepherd
V
V
VA8

German Shepherd
V 45
V

German Shepherd

1981-08-28

VA3

German Shepherd
V5
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1991-10-03

V1

German Shepherd

1989-01-14

SCHH3/FH/IP3

V3

German Shepherd

1984-11-24

SCHH3 FH
VA2

German Shepherd
V16
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1986-10-16

SchH2
VA3 (I)

German Shepherd
V8
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1989-07-18

SchH1

2X VA1

German Shepherd

1986-03-13

SchH3
2X VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V11
VA5

German Shepherd

1983-06-08

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA16
V
V

German Shepherd
V
V22